ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за математику одржаће се у Гимназији Краљево у суботу, 8. маја 2021. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. На тесту може да оствари највише 240 бодова, а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике. Уколико ученик положи овај тест, може да конкурише и за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА РЕШАВАЊУ ТЕСТА
Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
Сваки задатак вреди 20 поена. Нема негативних поена за нетачно заокружен одговор. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
У сваком задатку понуђено је осам одговора (А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х) од којих је само један тачан.
Коначне одговоре заокружи плавом хемијском оловком.
Током рада при решавању задатака можеш да користиш оловке, гумицу, лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор.
Одговор који је заокружен графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан.
Заокруживање више од једног одговора, као и када се не заокружи ниједан одговор, вредноваће се са нула поена.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи. Не може се излазити у првих 45 минута и последњих 15 минута.
У празан квадратић са десне стране задатка не уписивати ништа. Не попуњавати ни последњу страну.
Пријемни испит се одржава 8.5.2021. год. са почетком у 10 сати.
Ученици су обавезни да буду 30 минута пре почетка теста, на главном улазу школе.
Обавезна је оверена ђачка књижица са фотографијом испод које мора бити налепљен идентификациони број ученика.

Приликом уласка у школу обавезно је ношење заштитне маске.

Јединствени списак ученика за полагање пријемног испита можете овде.

May 6, 2021 / Вести

Поделите овај чланак

Коментари

Нема коментара.

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена јавно. Обавезна поља су означена са *

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ