ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА ОДЕЉЕЊА РАЧУНАРСКЕ И МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА ОДЕЉЕЊА РАЧУНАРСКЕ И МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику одржаће се у Гимназији Краљево у суботу, 20. маја 2023. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, ученик може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.
Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
За рад је предвиђено 120 минута. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилним телефонима (примери дозвољених калкулатора).
Пријемни испит се одржава 20.5.2023. год. са почетком у 10 сати.
Ученици су у обавези да буду 30 минута раније испред главног улаза у школу.
Обавезна је ђачка књижица са овереном фотографијом ученика.
Обавезан је идентификациони број ученика, који треба да је налепљен испод фотографије ученика у ђачкој књижици.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ

Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за математику одржаће се у Гимназији Краљево у недељу, 21. маја 2023. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. На тесту може да оствари највише 240 бодова, а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА РЕШАВАЊУ ТЕСТА
За рад је предвиђено 120 минута.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре заокружи плавом хемијском оловком.
Током рада при решавању задатака можеш да користиш графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор.
Пријемни испит се одржава 21.5.2023. год. са почетком у 10 сати.
Ученици су у обавези да буду 30 минута раније испред главног улаза у школу.
Обавезна је ђачка књижица са овереном фотографијом ученика.
Обавезан је идентификациони број ученика, који треба да је налепљен испод фотографије ученика у ђачкој књижици.

May 16, 2023 / Вести

Поделите овај чланак

Коментари

Коментарисање затворено.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА ОДЕЉЕЊА РАЧУНАРСКЕ И МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ