Школски календар 2020/21.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020–2021.

Промена смена:
прво полугодиште: 5. X 2020.; 2. XI 2020.; 30. XI 2020.
друго полугодиште: 18. I 2021.; 1. II 2021.; 1. III 2021.; 29. III 2021.; 4. V 2021.; 31. V 2021.

Школски календар