Секретаријат школе

Данијел Ђуричић, рођен 1976. године у Краљеву.
Школовање: ОШ Димитрије Туцовић Краљево, Гимназија Краљево, Правни Факултет Београд.
На радном месту секретара школе у Гимназији Краљево од 2004. године.

Секретаријат школе