Стручно веће за психологију, филозофију, социологију, ликовну и музичку културу, грађанско васпитање и веронауку

мр Владимир Маровић
наставник

Владимир Маровић је рођен 1975. године у Краљеву, где је завршио основну и средњу школу. Звање дипломираног професора филозофије стекао је на Катедри за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду, дипломиравши радом на тему Хегелова критика Кантове етичке позиције. Постдипломске студије завршио је на Факултету политичких наука у Београду, где је стекао звање магистра политичких наука, одбранивши своју магистарску тезу на тему Утицај моћи и ауторитарности на политички живот према теоретичарима критичке теорије друштва. Коаутор је помоћног средњошколског уџбеника за филозофију, Филозофија – проблемски приступ (2001), где је садржан његов рад под називом Етичка учења, у којем је образлагао појмове врлине, индивидуалне среће и добра. Уједно је аутор низа радова и прегледних научних чланака у стручним часописима и часописима који се баве друштвеном теоријом, као и текстова садржаних на интернет порталу Akuzativ.com.
Бави се истраживањима на пољима филозофије политике, етике, политичке антропологије, критике културне индустрије, психоанализе, филозофије медија, филозофије религије, критичке теорије друштва…

Радош Гвозденовић
наставник

биографија

Зорица Маџаревић
наставница

биографија

Снежана Обреновић
наставница

биографија

мр Миладин Отовић
наставник

биографија

Александра Поповић
наставница

биографија

Миломир Радић
наставник

биографија

Татјана Тасић
наставница

биографија

Гордана Тришовић
наставница

биографија

Стручно веће за психологију, филозофију, социологију, ликовну и музичку културу, грађанско васпитање и веронауку