Помоћно особље

 • Звездана Арсовић, хигијеничарка
 • Гордана Ђерковић, хигијеничарка
 • Миломирка Марковић, хигијеничарка
 • Славица Миленковић, хигијеничарка
 • Весна Милићевић, хигијеничарка
 • Славица Милојевић, хигијеничарка
 • Нада Пешовић, хигијеничарка
 • Зорица Ристић, хигијеничарка
 • Биљана Танасковић, хигијеничарка
 • Ранка Тијанић, хигијеничарка
 • Раица Качаревић, домар школе

Помоћно особље