Историја и географија

Милица Алексић
наставница историје

биографија

Биљана Даниловић
наставница историје

биографија

Рођен 18. јуна 1965. године у Београду.. Дипломирао 1989. године на тему Култови косовских јунака. Постдипломске студије уписао на катедри за средњoвековну српску историју код професора др Радета Михаљчића. Магистарски рад “Стари српски поменици” одбранио децембра 1994. године. Маја 2015. године одбранио докторску дисертацију.

Олга Антонијевић
наставница историје

биографија

мр Слободан Стевановић
наставник географије

биографија

Јасминка Мијатовић-Поповић
наставница географије

биографија

Драгана Јоковић
наставница географије

биографија

Историја и географија