Гимназија Краљево
Важи од 24. фебруара 2020.
Школска година: 2019/2020.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Важи од: 24.02.2020.


РбПрезиме и имеПонедељаkУторакСредаЧетвртакПетак
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Брковић Марија
I-5
I-6
III-6
III-5
III-5
I-5
I-6
III-6
I-5
III-5
I-5
III-5
I-6
III-6
I-5
III-6
I-6
2.Гајовић Гордана
III-3
III-7
III-3
I-10
III-9
III-9
III-7
III-3
III-9
III-7
I-10
III-9
III-7
3.Ђорђевић Мирковић Силвана
III-1
III-2
III-2
III-1
III-2
III-1
4.Јанковић Љупка
II-7
II-3
IV-3
IV-2
II-7
IV-2
IV-3
II-2
IV-2
II-7
II-2
II-3
IV-3
II-7
II-3
II-2
IV-2
IV-3
5.Минић Дејан
IV-5
IV-8
IV-1
IV-6
IV-8
IV-1
IV-6
IV-5
IV-8
IV-6
IV-5
IV-1
IV-8
IV-6
IV-6
IV-1
IV-5
6.Панић Марина
7/1
II-9
7/1
I-4
I-8
IV-9
II-9
I-4
I-8
II-9
IV-9
7/1
I-8
I-4
I-8
I-4
7/1
I-8
7.Пантовић Наташа
IV-9
IV-9
II-8
II-10
II-1
II-8
IV-9
II-10
II-10
IV-9
II-1
II-10
II-1
II-8
8.Петрић Слободанка
II-6
I-7
III-8
I-7
II-6
III-8
I-7
I-7
III-8
II-6
9.Радић Маријана
I-2
I-1
III-4
I-3
III-4
I-3
I-1
I-1
I-3
I-2
III-4
I-3
III-4
I-2
I-1
I-2
10.Сеничић Весна
II-10
IV-9
IV-9
II-10
III-9
I-10
III-9
I-10
I-10
II-10
IV-9
I-10
III-9
11.Суботић Драгана
IV-7
IV-4
II-4
II-5
II-4
IV-4
II-5
IV-7
II-5
IV-4
II-4
IV-7
II-4
II-5
IV-4
IV-7
12.Чоловић Ивана
I-9
I-9
I-9
I-9
13.Анђелковић Марија
II-6
II-5
I-6
III-6
III-3
III-7
II-1
II-2
III-3
II-4
III-3
I-6
I-6
III-7
III-3
III-6
14.Богићевић Зоран
II-8
II-7
II-8
III-2
III-9
I-7
III-1
II-8
II-8
III-1
III-2
I-7
III-5
III-9
I-7
III-5
15.Гајић Славица
IV-4
IV-3
IV-1
II-7
IV-1
II-7
IV-2
IV-4
IV-3
IV-1
IV-4
IV-2
IV-3
II-7
IV-2
IV-2
16.Дамјановић Иван
I-5
I-7
IV-7
I-1
I-6
IV-9
IV-6
IV-5
IV-5
IV-7
IV-9
IV-6
17.Зарев Гордана
IV-1
I-5
I-7
IV-2
IV-4
I-1
I-6
IV-4
IV-3
IV-3
IV-2
IV-1
18.Јовановић Данијела
I-3
I-3
I-9
I-2
I-9
I-2
I-4
I-9
I-3
I-3
I-9
I-4
I-2
I-4
19.Кнежевић Тања
II-10
IV-8
II-9
II-4
II-9
II-10
II-9
IV-8
II-10
II-4
II-9
IV-8
II-4
20.Лаловић Љубица
II-8
II-9
IV-6
7/1
I-5
IV-7
IV-5
IV-6
II-8
7/1
I-5
IV-7
II-8
IV-5
II-9
7/1
I-5
7/1
21.Марковић Гордан
II-1
II-3
II-1
II-3
II-2
II-2
II-3
II-1
II-2
II-3
II-3
II-1
II-2
22.Милић Ћуковић Јасмина
7/1
I-4
II-10
I-3
7/1
I-2
23.Миљаковић Ђорђе
II-6
II-5
I-1
II-6
II-5
I-1
I-10
I-1
II-6
II-5
I-10
I-10
I-1
24.Нешковић Марко
II-3
II-1
II-2
25.Павловић Жарко
I-9
III-8
I-9
II-9
II-9
II-9
II-9
I-9
26.Павловић Јован
IV-8
IV-8
II-8
II-8
III-8
II-8
IV-8
III-8
II-8
IV-8
27.Павловић Марина
III-7
III-6
I-9
III-3
II-9
III-6
I-9
II-9
III-7
III-4
III-3
I-9
I-9
I-9
III-4
28.Самарџић Милан
III-1
III-5
III-2
III-1
III-4
III-5
III-2
III-1
I-10
III-1
III-2
III-4
III-1
III-4
III-2
29.Сеничић Александар
I-8
III-8
III-8
I-8
III-8
I-8
I-8
III-8
I-8
I-8
30.Сеничић Горан
III-8
III-8
IV-8
IV-8
IV-8
II-9
II-9
IV-8
III-8
31.Станојевић Ненад
I-8
I-8
I-8
I-8
32.Стојковић Лара
I-4
I-3
I-2
33.Шљивић Наташа
II-6
II-5
II-7
II-3
II-4
34.Бјелица Катарина
IV-5
IV-5
II-10
II-10
II-10
IV-5
II-10
IV-5
II-10
II-10
II-10
II-10
IV-5
II-10
II-10
35.Вуковић Душица
IV-6
IV-7
II-7
IV-7
IV-6
II-6
IV-6
II-7
IV-7
II-4
IV-7
II-6
II-5
II-5
II-7
II-4
II-5
II-6
IV-6
36.Громовић Биљана
III-9
I-10
I-2
I-10
I-1
I-10
I-3
III-9
I-1
I-2
I-10
I-3
37.Косанић Оливера
IV-3
III-7
I-4
I-4
III-7
III-7
IV-3
III-7
38.Новитовић Јелена
III-6
III-4
III-8
III-5
I-9
III-8
III-4
III-6
III-4
I-9
III-5
I-9
III-5
III-4
III-6
III-6
III-5
39.Ристић Маја
II-1
II-9
II-2
II-8
II-1
II-2
III-2
7/1
I-3
I-4
II-9
II-8
II-3
II-3
I-2
I-6
III-2
7/1
I-5
I-1
I-7
40.Самарџић Наташа
IV-9
IV-9
IV-9
IV-4
IV-9
IV-9
IV-9
IV-4
IV-9
IV-9
IV-9
IV-9
IV-4
IV-9
41.Станковић Катарина
IV-9
III-9
III-9
III-9
III-9
IV-9
III-9
III-9
III-9
III-9
III-9
III-9
42.Тошић Ана
IV-8
I-8
III-1
IV-2
IV-1
IV-8
I-6
I-7
III-3
I-5
IV-2
I-6
I-8
III-1
I-5
I-7
I-6
IV-1
III-3
43.Вићентијевић Ивана
I-10
III-9
IV-9
I-10
III-9
IV-9
II-10
II-10
IV-9
II-10
III-9
I-10
44.Дуњић Снежана
II-2
II-4
II-5
IV-6
IV-1
IV-2
IV-4
II-1
IV-6
IV-5
7/1
II-6
II-5
IV-1
IV-2
IV-4
II-2
II-4
IV-5
II-6
II-1
7/1
45.Чорбић Ана Марија
I-1
I-2
I-4
I-6
III-2
I-1
III-6
III-5
I-5
III-4
III-6
I-2
III-5
III-4
I-4
I-6
III-2
I-5
46.Цветаноски Марија
III-1
III-1
47.Кастратовић Гордана
I-2
I-2
48.Кораксић Радисав
IV-3
IV-4
II-2
II-4
IV-3
II-3
I-4
I-6
III-7
IV-3
I-3
III-7
IV-4
II-2
II-4
II-3
III-3
III-4
I-3
III-3
III-4
I-4
I-6
49.Станковић Јовица
II-7
I-7
I-10
III-9
I-1
IV-9
I-10
III-9
II-7
IV-9
II-10
I-7
II-10
IV-7
IV-9
II-10
IV-7
III-9
I-10
I-1
50.Пајовић Лидија
I-3
I-6
I-7
II-3
II-2
II-4
II-6
I-3
I-6
I-7
II-3
II-2
II-4
II-6
51.Миленковић Смиљана
I-3
I-3
52.Петровић Сања
I-4
I-4
53.Карапанџић Гордана
I-6
I-7
II-5
II-6
II-4
II-7
I-7
I-6
I-10
I-5
I-10
I-5
II-4
II-7
II-5
II-6
54.Маравић Добрила
II-10
III-9
III-9
II-10
IV-9
III-9
III-9
II-10
IV-9
IV-9
II-10
IV-9
55.Алексић Милица
IV-4
IV-6
IV-7
III-5
III-2
III-1
III-5
III-1
IV-5
II-9
IV-7
IV-4
III-5
III-2
IV-5
II-9
IV-6
IV-6
IV-7
IV-5
56.Антонијевић Олга
III-3
I-9
I-1
III-3
I-9
I-1
57.Даниловић Биљана
II-7
II-5
IV-9
II-6
III-7
III-4
III-6
III-7
III-9
II-8
IV-9
II-5
II-6
III-6
III-7
II-7
II-8
III-7
III-6
III-4
III-9
58.Даниловић Драгољуб
II-1
II-2
II-10
I-6
I-10
I-4
II-1
II-3
II-4
I-7
I-5
II-10
II-4
II-2
II-3
I-4
I-5
I-7
I-6
I-10
59.Ђуровић Сања
I-2
I-8
7/1
I-3
I-8
I-3
7/1
I-2
60.Јоковић Драгана
I-7
I-6
II-1
II-3
III-7
I-7
II-6
II-4
II-5
II-2
II-7
I-7
III-7
I-6
II-6
II-3
II-5
II-4
II-1
II-2
II-7
61.Лешевић Ивана
II-9
II-8
II-9
II-8
62.Мијатовић Поповић Јасм
III-5
III-6
III-4
III-1
III-2
III-3
III-5
III-6
III-4
III-2
III-3
III-1
63.Попадић Алекса
I-2
I-6
I-3
I-4
64.Стевановић Слободан
I-3
I-10
I-5
7/1
I-9
I-3
I-8
7/1
II-10
I-2
I-1
I-4
7/1
I-5
II-10
I-8
I-4
I-10
I-1
I-9
I-2
65.Ивановић Верица
I-4
I-4
I-3
III-3
III-4
III-1
I-2
III-3
III-2
I-1
III-1
I-4
I-1
III-1
III-3
III-2
I-3
III-2
III-4
I-2
66.Кужић Данијела
I-6
I-5
I-5
I-6
67.Љубисављевић Слађана
II-5
II-2
II-4
II-3
II-7
II-3
II-2
II-6
II-2
II-3
IV-4
II-4
IV-4
II-5
II-1
II-1
II-6
II-7
IV-4
II-1
68.Савић Биљана
7/1
III-7
II-10
IV-8
III-7
III-5
7/1
III-9
IV-8
II-10
III-6
III-8
I-7
III-6
III-8
III-9
IV-8
I-7
III-5
III-8
69.Словић Јелена
IV-3
IV-2
IV-1
I-2
I-5
IV-2
IV-1
IV-3
I-3
IV-2
IV-1
IV-3
70.Бешевић Данијела
II-8
I-9
I-10
II-8
I-9
I-10
71.Вукадиновић Љиљана
II-9
I-8
I-8
III-8
I-7
II-10
II-9
II-1
II-2
II-3
II-5
II-6
I-7
III-8
I-8
72.Дамјановић Ана
III-3
I-3
III-2
I-1
I-2
III-2
III-1
7/1
III-2
III-3
I-2
III-1
I-3
I-1
III-3
III-1
7/1
III-3
73.Манић Сања
II-3
IV-2
II-2
II-2
II-3
IV-3
II-1
II-3
IV-2
II-1
IV-1
IV-1
II-1
II-2
IV-1
II-2
IV-3
II-1
II-3
74.Трифуновић Ивана
II-4
II-6
IV-4
III-4
II-5
II-6
II-4
II-7
I-5
II-5
I-5
I-4
I-6
III-4
III-4
I-6
II-7
IV-4
I-4
75.Јанковић Мирјана
II-9
II-6
II-8
II-9
II-6
II-7
7/1
II-8
II-7
II-5
II-5
7/1
7/1
II-5
II-8
II-9
76.Јелић Сања
II-1
II-1
I-7
II-1
I-6
I-7
II-1
I-6
77.Миладиновић Мирко
IV-5
I-10
III-7
III-5
III-6
I-10
II-10
IV-6
IV-7
III-5
III-6
III-7
IV-6
II-10
IV-7
IV-5
78.Милуновић Драгана
II-3
II-2
II-3
II-4
II-4
II-2
II-2
II-2
II-3
II-3
79.Пејовић Владан
III-4
III-1
III-4
III-3
III-2
III-8
III-4
III-3
III-2
III-1
III-8
III-1
III-3
III-8
III-2
80.Ракић Дејан
I-4
I-1
I-8
I-3
I-5
I-2
I-8
I-9
I-2
I-4
I-5
I-1
I-9
I-8
I-2
I-3
81.Савић Предраг
IV-2
IV-1
IV-3
IV-4
IV-8
IV-8
IV-2
IV-3
IV-3
IV-1
IV-2
IV-3
IV-2
IV-8
IV-1
IV-1
IV-4
IV-8
82.Гвозденовић Радош
II-3
II-7
III-6
III-7
I-6
III-9
I-7
I-1
II-4
I-3
I-9
I-10
I-2
I-4
II-2
II-1
II-6
I-5
III-5
II-5
83.Кљајевић Александра
II-10
IV-9
IV-7
IV-5
IV-6
7/1
84.Поповић Александра
II-6
II-5
II-3
I-1
I-2
7/1
III-6
III-9
I-2
I-5
I-6
II-2
II-4
II-10
II-7
II-7
II-4
II-2
II-1
III-5
III-7
I-1
I-7
85.Отовић Миладин
I-6
I-10
I-5
I-7
I-4
IV-9
IV-5
IV-6
IV-7
I-3
86.Маровић Владимир
IV-5
IV-8
IV-7
IV-4
IV-6
IV-9
IV-3
IV-4
IV-1
IV-8
IV-6
IV-4
IV-1
IV-7
IV-9
IV-5
IV-6
IV-2
IV-9
IV-2
IV-5
IV-3
IV-7
87.Тасић Татјана
III-2
III-3
III-6
III-5
III-7
III-9
III-4
III-1
III-2
III-4
III-3
III-5
III-9
III-6
III-7
III-1
88.Обреновић Снежана
IV-9
IV-2
IV-5
IV-7
III-8
IV-3
IV-1
IV-5
IV-9
IV-5
IV-1
IV-3
IV-6
IV-7
IV-4
IV-6
III-8
IV-4
IV-2
IV-6
IV-7
89.Тришовић Гордана
IV-7
III-9
IV-2
IV-1
IV-4
IV-3
IV-6
IV-5
90.Козић Милица
II-2
II-4
II-7
II-7
II-7
91.Недић Весна
III-9
II-1
II-2
II-4
II-5
II-6
II-6
II-5
II-8
II-1
III-9
II-3
II-8
II-4
II-3
II-2
92.Ђорђевић Верица
II-8
II-9
II-10
II-2
II-7
II-3
II-4
7/1
I-3
I-7
I-4
I-8
I-9
I-10
III-2
III-9
I-6
I-5
93.Радојичић Вања
IV-2
IV-5
IV-1
IV-3
IV-6
IV-7
IV-8
III-3
III-8
IV-4
IV-9
II-5
II-6
III-6
III-4
III-7
I-2
94.Зеленовић Филип
III-1
III-5
I-1
II-4
II-5
7/1
I-3
I-7
I-2
I-8
I-9
I-10
I-6
95.Радић Миломир
IV-3
II-8
II-9
II-10
II-2
II-7
II-1
IV-7
II-6
IV-2
IV-5
IV-6
IV-8
III-3
III-8
IV-4
IV-9
II-3
IV-1
III-4
III-7
I-4
III-2
III-9
I-5
96.Адамовић Владимир
II-1
II-4
II-6
II-5
II-2
II-3
II-1
II-5
II-1
II-3
II-7
II-6
II-4
II-2
II-5
II-7
II-1
II-3
II-7
II-6
II-4
II-2
97.Пановић Жељко
7/1
I-9
I-10
7/1
I-9
7/1
I-10
98.Лукић Лука
II-9
IV-1
II-8
II-10
IV-9
I-2
I-6
IV-9
II-9
III-9
I-3
I-2
I-1
III-9
I-4
II-10
IV-1
II-8
I-1
I-3
99.Петијевић Синиша
I-8
I-7
I-5
I-6
I-4
I-6
III-1
I-7
I-8
I-5
III-1
I-4
100.Прибојац Ненад
III-3
III-2
III-6
III-8
III-4
III-7
III-5
III-6
III-6
III-3
III-7
III-8
III-5
III-4
III-2
101.Спасојевић Ђорђе
IV-3
IV-6
IV-2
IV-5
IV-7
IV-8
IV-4
IV-5
IV-2
IV-6
IV-3
IV-7
IV-8
IV-8
IV-4

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net