Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности:

Данијел Ђуричић, секретар школе

Контакт подаци:

ел. пошта: licezplgimkv@gmail.com

тел. 064/89-52-701

Лице за заштиту података о личности