ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за филолошке науке одржаће се у Гимназији Краљево у суботу, 14. маја (тест из српског језика) и недељу, 15. маја 2022. године (тест из енглеског језика). Оба испита почињу у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке ученик полаже пријемни испит из два дела, и то:
1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности;
2) тест из страног језика (енглески).

Ученик за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова. Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД НА ТЕСТУ
За решавање теста предвиђено је 120 минута.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Док решаваш задатке, можеш да користиш графитну оловку, резач и гумицу.
У задацима са више понуђених одговора не добијају се бодови уколико је поред тачних заокружен и нетачан одговор.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

Пријемни испит се одржава 14.05. (српски језик) и 15.05. (енглески језик) са почетком у 10 сати.
Ученици су у обавези да буду 30 минута пре почетка теста на главном улазу школе.
Обавезна је оверена ђачка књижица са налепљеним идентификационим бројем ученика.

 

May 12, 2022 / Вести

Поделите овај чланак

Коментари

Коментарисање затворено.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ