ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за математику одржаће се у Гимназији Краљево у недељу, 22. маја 2022. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. На тесту може да оствари највише 240 бодова, а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике. Уколико ученик положи овај тест, може да конкурише и за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА РЕШАВАЊУ ТЕСТА
За рад је предвиђено 120 минута.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре заокружи плавом хемијском оловком.
Током рада при решавању задатака можеш да користиш графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор.
Одговор који је заокружен графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан.
Пријемни испит се одржава 22.5.2022. год. са почетком у 10 сати.
Ученици су обавезни да буду 30 минута пре почетка теста, на главном улазу школе.
Обавезна је оверена ђачка књижица са фотографијом испод које мора бити налепљен идентификациони број ученика.

May 16, 2022 / Вести

Поделите овај чланак

Коментари

Коментарисање затворено.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ