Упис нових ученика

Сазнајте све услове за упис и све потребне информације у оквиру нашег сајта!

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ КРАЉЕВО У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ЧЕТВРТАК, 9.7.2020. и ПЕТАК, 10.07.2020. од 8 до 15 часова

Информација о коришћењу услуге еУпис за родитеље
Школа је у обавези да пре почетка уписа обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика о следећем:
1. Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа, и да, у том случају, не морају да долазе у школу.
2. Да они који не користе услугу преко Портала еУправа, морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе следећа документа: Извод из МК рођених, потврду о пребивалишту и лекарско уверење.

Дакле, упис од ове школске године може да се обави на један од следећа два начина:
1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности, или
2) непосредно у школи, када подносе прописану документацију.

ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ КРАЉЕВО ПОТРЕБНА СУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
1. Образац пријаве за упис у први разред Гимназије Краљево

СВИ ученици попуњавају Образац за упис у Гимназију Краљево.

Уколико се пријава за упис ученика врши електронски, преко Портала еУправа, без доласка у школу, Образац за упис у Гимназију Краљево се преузима, попуњава и шаље на email адресу: upis.gimnazija@gmail.com, у време трајања уписа, 9. и 10.7.2020. од 8 до 15 часова.
Уколико се упис врши у школи, Образац за упис се добија и попуњава у школи.
Ученици који уписују одељења природно-математичког, друштвено-језичког и општег смера, бирају два ИЗБОРНА ПРОГРАМА. Обавезно прочитати теме и садржаје Изборних програма које школа нуди.

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА У МАТЕМАТИЧКОЈ, РАЧУНАРСКОЈ И ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Одлуком Министарства просвете Републике Србије Гимназија у Краљеву ће у школској 2020/2021. години у I разред уписати, поред 7 одељења класичне и 3 одељења за:
1. ученике са посебним склоностима у математичкој гимназији – 20 ученика
2. ученике са посебним склоностима у рачунарској гимназији – 20 ученика
3. ученике са посебним склоностима у филолошкој гимназији – енглески као први страни језик – 24
ученика.

ПРОНАЂИ СВОЈ ПУТ

Завршаваш основну школу са питањем : Куда даље? То питање носи у себи наду, страх, одлуку. Наду да ћеш изабрати оно чиме желиш да се бавиш целог живота, страх да нећеш изабрати добро, а одлука је највероватније негде између.
Помози себи, одложи одлуку за 4 године, упиши Гимназију. Иди у корак са твојим вршњацима широм Европе, који су, у многим државама, више од половине гимназијски ђаци.
У Гимназији можеш да упишеш специјализована одељења Математичке, Рачунарске или Филолошке  гимназије.
  • Реторика, беседништво, превођење, лингвистика, страни језици су саставни део твог избора – Филолошке гимназије.
  • Геометрију, вероватноћу, астрономију, анализу, алгебру, рачунарство и програмирање учићеш (више него у било којој другој школи) у Математичкој гимназији.
Можда ниси сигуран(на) да ли више волиш природне или друштвене науке.Имамо решење и за то! Можеш да упишеш:
  • Општи
  • Природно-математички или
  • Друштвено-језички смер,
kоји омогућавају проходност на све факултете. За 4 године бићеш сигурнији(ја) у свој избор и спремнији(ја) да одабереш факултет који желиш.

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

– 1 одељење општег смера
– 3 одељења природно-математичког смера
– 3 одељења друштвено-језичког смера
– 1 одељење обдарених ученика за математику (математичка гимназија)
– 1 одељење обдарених ученика за рачунарство и информатику (рачунарска гимназија)
– 1 одељење обдарених ученика за језике (филолошка гимназија)
– 1 одељење СЕДМОГ разреда ученика надараних за математику

,, … Није нас припремила за живот и уклапање у њега већ, супротно за његову промену. Пружила знање и будила радозналост и жељу за самосталним радом. “


Још разлога за упис у Гимназију:

1) 76,74% ученика поново би уписало Гимназију, за средње стручне школе тај проценат је 52,92.
2) Ученици су бирали средње стручне школе због: могућности запошљавања, пада стандарда-немогућности студирања. Међутим, свесни су лоших услова рада, ниских зарада, садржаја посла и друштвеног статуса.
3) Пријемни испити на већини факултета спремају се по гимназијском програму.
4) 84,17% ученика Гимназије је изјавило да сматра да ће без проблема положити пријемни испит на факултету.

Гимназија у Краљеву има млад, високо стручан и амбициозан колектив. Успоставила је сарадњу са другим Гимназијама ван наше земље, има добре резултате на Републичким такмичењима и Олимпијадама. Гимназија је у пројекту “DELF у школским установама” путем којег ученици добијају међународно признате дипломе француског језика. Краљевачка гимназија је једна од 23 средње школе у Србији која је укључена у програм припреме ученика за Немачку језичку диплому (DSD).

Идеја да дођеш у Гимназију и сазнаш све што те интересује је мудра.
Пружи себи шансу да одлучиш сам(а), уважавајући савете својих родитеља.

Упис 2020/2021.