Школски календар 2021/22.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021–2022.

Промена смена:
прво полугодиште: 4. X 2021; 1. XI 2021; 6. XII 2021.
друго полугодиште: 24. I 2022; 28. II 2022; 4. IV 2022; 4. V 2022; 30. V 2022.

Школски календар