Школски календар 2019/20.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019–2020.

Промена смена:
прво полугодиште: 30. IX 2019.; 4. XI 2019.; 2. XII 2019.; 8. I 2020.
друго полугодиште: 18. II 2020.; 2. III 2020.; 30. III 2020.; 4. V 2020.; 1. VI 2020.

*Уторак, 12. новембар 2019. – ради се по распореду од понедељка,
*Среда, 8. јануар 2020. – ради се по распореду од понедељка
*Четвртак, 20. фебруар 2020. – ради се по распореду од понедељка

Школски календар