Школски календар 2022/2023.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих и основних школа за школску 2022–2023.

Промена смена:
прво полугодиште: 3. X 2022; 31. X 2022; 5. XII 2022.
друго полугодиште: 16. I 2023; 6. II 2023; 6. III 2023; 3. IV 2023; 3. V 2023; 5. VI 2023.
* 26. јануар 2023. године – распоред од петка

Промена смена:
прво полугодиште: 3. X 2022; 31. X 2022; 5. XII 2022.
друго полугодиште: 23. I 2023; 6. II 2023; 6. III 2023; 3. IV 2023; 3. V 2023; 5. VI 2023.
* 26. јануар 2023. године – распоред од петка

Школски календар