Школски календар 2018/19.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018–2019.

Промена смена:
прво полугодиште: 1. X 2018.; 5. XI 2018.; 3. XII 2018.; 9. I 2019.
друго полугодиште: 18. II 2019.; 4. III 2019.; 1. IV 2019.; 6. V 2019.; 3. VI 2019.

*Четвртак, 15. новембар 2018. – ради се по распореду од понедељка,
*Среда, 24. април 2019. – ради се по распореду од петка

Школски календар