Школски календар 2016/17.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016–2017.

.едафебр

Промена смена:
прво полугодиште: 3. X 2016.; 31. X 2016.; 5. XII 2016.; 9. I 2017.
друго полугодиште: 13. II 2017.; 6. III 2017.; 3. IV 2017.; 3. V 2017.; 29. V 2017.

*Уторак, 11. април 2017. – ради се по распореду од петка

Школски календар