Школски календар 2017/18.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017–2018.

Промена смена:
прво полугодиште: 2. X 2017.; 6. XI 2017.; 4. XII 2017.; 9. I 2018.
друго полугодиште: 12. II 2018.; 5. III 2018.; 10. IV 2018.; 7. V 2018.; 4. VI 2018.

*Уторак, 10. април 2018. – ради се по распореду од петка

Школски календар