Школска 2012/13. – Извештај

Резултати  са такмичења у шк. 2012/2013.год.

Такмичења ученика одвијала су се у сарадњи и по календару Министарства просвете науке и технолошког развоја. Велики број наших ученика учествовао је и освојио награде на окружним и републичким такмичењима. Тако се и у овој години, захваљујући изузетним залагањем предметних професора, наставља тренд да нашу школу у држави почињу да препознају по такмичарским успесима.
У школској 2012/2013. су постигнути следећи резултати:

1. Српски језик и књижевност

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 34 34 4 4 2 трећа места, 1 четврто и 1 учешће
II 23 23 6 6 2 трећа места, 4 учешћа
III 3 3 / / /
IV 17 17 1 1 учешће
Свега 77 77 11 11  

 

2.  Књижевна олимпијада

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 8 8 7 / /
II 13 13 6 2 1 треће место,  1 учешће
III 16 16 11 / /
IV 8 8 / / /
Свега 45 45 24 2  

 

3. Српска лингвистичка олимпијада

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
III 1 1 1 1 Учешће
IV 3 3 3 3 учешће
Свега 4 4 4 4  

 

4. Енглески језик

Разред Бр. ученика    Школско Окружно Републичко Освојена    места
IV 8 8 8 4 Једно 5. место
IV8 6 6 6 /  
Свега 14 14 14 4  

 

5. Француски језик

Разред Бр. ученика    Школско Окружно Републичко Освојена    места
IV 2 2 2 2 Прво место и четврто место
Свега 2 2 2 2  

 

5. Латински језик

Разред Бр. ученика Школско Окружно Републичко Освојена    места
I 2 2   2 учешће
II 1 1   1  учешће
III / /   / /
IV 1 1   1 учешће
Свега 4 4   4  

 

6. Историја

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 9 9 5 5 учешће
II 3 3 2 2 учешће
III 6 6 2 2 учешће
IV 6 6 4 4 учешће
Свега 23 23 13 13  

 


7. Социологија

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
IV 1     1 учешће
Свега 1     1  

8. Физика

Разред Бр. ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 21 21 21 3 учешће
II 17 17 17 5 учешће
III 5 5 5 / /
IV 10 10 10 3 Једна 3 награда, 2 учешћа
Свега 53 53 53 11  9. Астрономија

Разред Бр.ученика    Школско Окружно Републичко Освојена    места
III 1 1   1 5. место
Свега 1 1   1  10. Математика

Разред Бр.ученика Општинско
А+Б
Окружно
А+Б
Републичко
А+Б
Освојена    места
А+Б
I 13 6+7 6+7 1+1 Једна друга награда, учешће
II 13 7+6 7+6 2+0 Похвала, учешће
III 6 4+2 4+2 2+0 Једна трећа награда, учешће
IV 16 8+8 8+8 2+0 учешће
Свега 48 48 48 8  11. Биологија

Разред Бр.ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 1 1 1 /  
II 17 17 17 1 /
III 1 1 1 /  
IV 8 8 8 /  
Свега 27 27 27 1  12. Информатика и рачунарство

Разред Бр.ученика Општинско Окружно Републичко Освојена    места
I 1   1 /  
II 4   4 /  
III 7   7 4 Учешће на Српској информатичкој олимпијади
IV 7   7 4 Учешће на Српској информатичкој олимпијади
Свега 19   19 8  Екипнa такмичењa

Спорт Дечаци Девојчице  Освојена    места
Кошарка екипа   1. место на окружном
    екипа 2. место на општинском
Рукомет екипа   4.место на међуокружном
    екипа 2. место на међуокружном
Одбојка екипа   6. место на републичком
Стони тенис екипа   2. место на општинском
Мали фудбал екипа   2. место на општинском

 

У школској 2012/2013. година 318 ученика је учествовало на школским, општинским, окружним и републичким такмичењима из 11 предмета. У односу на прошлу школску годину то је за 94 учешћа више. Из године у годину број учесника на такмичењима је све већи. На окружним такмичењима учествовало је 211 ученика од чега се на републичко пласирало 68 и екипа од 10 ученика у одбојци,  што је трећина од броја учешћа на окружном или 31,75%, на укупан број ученика у школи то је око 8 % , за 3% више него у претходној школској години.  

На Дан школе (24. мај) награђени су ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима:

 1. Каличанин Маријана……………………        1. место из француског језика
 2. Обреновић Нађа ………………………….         2. место из математике
 3. Станковић Стефан ………………………         3. место из математике и учешће на Српској олимпијади
 4. Башчаревић Филип……………………..          3. место из физике
 5. Симић Сања ……………………………….         3. место на Књижевној олимпијади
 6. Миодраговић Александар …………..          похвала из математике
 7. Стевановић Павле ………………………          похвала из програмирања и учешће на Српској олимпијади
 8. Аксентијевић Марина …………………          победник Дана франкофоније
 9. Миловановић Андрија ………………..          1. награда на конкурсу фондације Б. Пекић
 10. Шиљковић Ива………………………….          3. место из српског језика и језичке културе
 11. Радовановић Ивана …………………..          3. место из српског језика и језичке културе
 12. Миленић Магдалена …………………          3. место из српског језика и језичке културе
 13. Мариновић Душанка ………………..           3. место из српског језика и језичке културе

Школска 2012/13. – Извештај