Гимназија Краљево
Важи од 1. априла 2019. године
Школска година: 2018/2019.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Важи од 1. априла 2019. године


РбПрезиме и имеПонедељаkУторакСредаЧетвртакПетак
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Брковић Марија
II-5
II-6
IV-5
IV-4
IV-5
II-5
II-6
II-6
IV-5
Д
II-5
IV-4
Д
IV-4
II-5
IV-5
II-6
IV-4
IV-5
2.Гајовић Гордана
II-7
II-9
II-3
IV-8
IV-8
II-9
II-3
Д
IV-8
IV-8
II-7
Д
II-7
II-9
II-3
II-7
II-9
II-9
3.Ђорђевић Мирковић Силвана
Д
II-1
II-2
II-2
II-1
II-1
II-2
4.Јанковић Љупка
I-2
I-3
I-7
III-3
III-3
I-2
I-7
III-2
III-2
I-7
I-3
I-2
Д
III-3
I-3
III-2
I-3
Д
I-7
I-2
5.Минић Дејан
III-6
III-5
III-8
III-5
III-6
III-1
III-5
III-1
III-6
Д
III-8
III-1
III-5
III-6
III-6
Д
III-8
6.Панић Марина
IV-2
IV-1
8/1
I-3
I-5
IV-1
IV-2
8/1
I-4
IV-1
IV-2
8/1
IV-2
I-1
I-2
8/1
IV-1
I-6
IV-2
I-7
7.Пантовић Наташа
I-1
Д
I-8
I-10
III-9
I-10
III-9
I-8
Д
I-1
III-9
I-10
I-10
I-8
I-1
III-9
I-10
I-8
I-1
8.Петрић Слободанка
II-8
II-8
Д
I-6
I-6
II-8
Д
I-6
9.Радић Маријана
IV-7
IV-6
II-4
IV-3
Д
IV-7
II-4
IV-3
IV-6
IV-7
Д
II-4
II-4
IV-6
IV-3
IV-6
IV-3
IV-7
10.Сеничић Весна
IV-8
II-9
III-9
I-10
IV-8
II-9
Д
III-9
I-10
IV-8
II-9
I-10
III-9
11.Суботић Драгана
I-5
I-4
III-7
III-7
I-4
I-5
III-4
I-5
I-4
III-4
III-7
I-4
III-4
Д
III-7
I-5
III-7
III-4
12.Чоловић Ивана
I-9
I-9
I-9
I-9
13.Гајић Славица
III-2
III-3
III-2
III-4
III-1
III-3
III-2
III-1
III-4
III-2
III-3
III-2
III-1
III-3
III-1
Д
III-4
14.Дамјановић Иван
IV-2
Д
IV-1
IV-3
Д
15.Зарев Гордана
IV-5
Д
IV-6
IV-4
16.Јовановић Данијела
IV-2
IV-3
Д
I-7
I-4
I-7
I-4
IV-3
IV-2
Д
IV-4
IV-4
I-7
I-4
IV-2
IV-3
IV-4
17.Кнежевић Игор
I-8
II-8
Д
I-8
II-8
II-8
Д
I-8
18.Кнежевић Тања
IV-1
IV-1
I-9
I-10
III-8
IV-1
Д
III-8
I-9
I-10
I-9
I-10
IV-1
Д
III-8
I-9
19.Лаловић Љубица
Д
8/1
8/1
8/1
20.Марковић Гордан
IV-7
IV-7
I-1
I-3
I-3
I-1
I-2
IV-7
I-2
I-2
I-1
I-3
21.Матовић Марко
III-7
III-6
III-6
III-5
III-5
III-7
22.Милић Ћуковић Јасмина
II-3
Д
II-9
II-7
II-6
III-5
II-6
II-3
II-7
II-9
II-3
Д
III-7
II-7
II-6
II-3
III-5
III-7
23.Миљаковић Ђорђе
I-6
I-5
Д
I-6
I-5
I-6
I-5
24.Павловић Жарко
III-8
I-1
Д
I-3
I-2
I-9
III-8
I-9
Д
I-4
I-9
25.Павловић Јован
IV-7
IV-7
I-8
III-8
IV-7
Д
I-8
I-8
IV-7
I-8
III-8
26.Павловић Марина
IV-5
IV-6
I-9
III-1
III-3
Д
III-6
I-9
III-2
III-4
III-3
III-1
III-4
IV-5
IV-6
III-6
III-2
27.Самарџић Милан
II-2
II-1
II-5
II-4
Д
II-2
II-2
II-1
II-4
II-5
II-2
II-1
II-1
II-4
Д
II-5
II-1
28.Сеничић Александар
II-8
II-8
II-8
Д
I-8
I-8
Д
II-8
II-8
II-8
II-8
29.Сеничић Горан
III-8
IV-7
IV-7
I-9
III-8
IV-7
Д
IV-7
I-9
III-8
Д
I-9
30.Станојевић Ненад
I-10
I-7
31.Стојковић Лара
I-10
I-7
I-6
Д
I-1
IV-8
I-3
I-2
IV-8
I-5
I-4
IV-8
32.Шљивић Наташа
I-6
III-9
II-9
8/1
8/1
III-9
II-9
Д
I-5
III-9
33.Бјелица Катарина
I-10
III-5
I-10
III-5
III-5
I-10
I-10
III-5
I-10
I-10
III-5
I-10
I-10
I-10
Д
I-10
34.Вуковић Душица
III-6
III-7
I-4
III-6
III-7
I-6
I-5
I-7
III-7
III-6
I-6
I-5
Д
I-4
III-7
III-6
I-7
35.Громовић Биљана
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
III-9
IV-8
IV-8
III-9
IV-8
IV-8
36.Косанић Оливера
8/1
IV-1
III-3
IV-1
8/1
III-3
37.Новитовић Јелена
II-6
IV-5
II-5
II-8
IV-4
IV-5
II-6
II-5
IV-4
II-4
IV-4
IV-5
Д
II-8
II-5
IV-4
II-6
II-4
IV-5
38.Ристић Маја
IV-6
I-1
I-3
I-9
I-9
I-8
I-2
IV-2
IV-6
IV-6
IV-7
IV-2
I-3
I-9
I-2
IV-6
IV-7
I-1
I-8
39.Самарџић Наташа
III-9
III-4
III-9
III-4
III-4
III-9
III-9
III-9
III-9
III-9
III-9
III-4
40.Станковић Катарина
II-9
II-9
II-9
IV-8
Д
II-9
II-9
IV-8
Д
II-9
II-9
II-9
41.Тошић Ана
II-7
IV-3
II-1
II-7
IV-3
Д
III-2
III-1
II-7
II-2
II-3
IV-3
III-2
III-8
III-1
III-8
IV-3
II-1
II-3
Д
II-2
42.Вићентијевић Ивана
II-9
IV-8
Д
III-9
I-10
I-10
IV-8
II-9
III-9
I-10
III-9
II-9
IV-8
43.Дуњић Снежана
I-5
I-1
Д
III-5
I-2
I-4
III-4
III-2
8/1
III-1
III-6
Д
I-5
III-5
I-1
III-6
8/1
I-2
I-4
III-2
III-1
III-4
44.Стојановић Марија
IV-4
Д
IV-1
II-4
Д
II-2
IV-2
IV-3
I-6
II-6
IV-5
II-5
IV-5
IV-1
II-4
II-2
IV-4
II-6
II-5
IV-2
IV-3
I-6
45.Цветаноски Марија
II-1
II-1
46.Јовковић Марина
8/1
I-7
8/1
I-7
47.Кастратовић Гордана
III-7
III-7
Д
48.Кораксић Радисав
IV-6
II-3
II-4
II-3
II-7
IV-2
IV-3
I-2
I-4
III-4
III-3
Д
III-3
I-3
II-4
IV-6
II-7
I-3
IV-2
IV-3
I-2
I-4
III-3
Д
III-4
49.Станковић Јовица
II-9
IV-8
Д
III-9
I-10
I-10
IV-8
II-9
Д
III-9
I-10
III-9
II-9
IV-8
50.Пајовић Лидија
IV-2
IV-3
IV-6
I-2
I-3
I-4
I-6
IV-2
IV-3
IV-6
I-2
I-3
I-4
I-6
51.Вујиновић Јелена
II-4
IV-8
II-6
Д
II-7
II-5
Д
I-6
I-5
II-7
I-7
II-5
IV-8
II-6
II-4
I-7
I-6
I-5
52.Карапанџић Гордана
IV-8
I-4
I-2
I-3
I-1
IV-8
IV-8
Д
IV-8
I-3
I-2
I-1
I-4
IV-8
Д
IV-8
IV-8
53.Маравић Добрила
Д
III-9
I-10
I-10
III-9
II-9
II-9
I-10
I-10
Д
III-9
III-9
II-9
II-9
54.Алексић Милица
II-1
II-5
II-8
II-2
II-5
II-6
III-5
III-3
III-7
III-4
III-7
III-5
II-1
II-2
Д
II-8
II-5
II-6
III-7
III-3
III-5
III-4
55.Антонијевић Олга
II-3
IV-3
III-6
III-6
IV-3
Д
II-3
III-6
56.Даниловић Биљана
I-6
I-9
II-9
II-7
Д
I-5
III-1
I-8
III-2
III-1
I-9
I-7
I-6
II-4
II-7
II-9
II-4
II-7
III-2
I-7
Д
I-5
I-8
57.Даниловић Драгољуб
I-2
I-3
I-4
I-10
I-1
I-2
I-3
IV-8
IV-5
I-5
I-7
I-4
IV-6
IV-5
I-4
I-6
I-1
Д
I-10
IV-6
IV-5
IV-8
I-1
I-3
I-2
IV-6
I-4
58.Ђуровић Сања
IV-4
8/1
Д
III-9
IV-4
8/1
III-9
IV-4
59.Јоковић Драгана
I-2
I-7
I-6
I-4
I-6
I-3
I-5
II-9
II-8
II-7
I-5
Д
I-4
I-1
I-7
Д
I-2
II-8
II-7
II-9
I-1
I-3
60.Лешевић Ивана
Д
I-8
I-8
61.Мијатовић Поповић Јасм
II-4
II-1
II-3
II-3
II-6
II-5
II-1
II-4
Д
II-2
II-5
II-2
II-6
62.Попадић Алекса
I-9
I-9
63.Стевановић Слободан
8/1
III-3
III-4
III-1
III-6
III-5
I-1
I-3
I-4
I-7
8/1
I-10
III-7
8/1
III-6
III-7
III-3
I-10
III-2
I-2
I-6
III-1
III-4
III-5
III-2
64.Ивановић Верица
II-9
II-6
II-2
II-3
III-8
II-7
II-9
II-4
II-1
II-5
III-8
II-3
II-6
II-2
II-4
III-8
II-7
II-5
Д
II-1
65.Кужић Данијела
III-7
III-6
III-6
III-7
66.Љубисављевић Слађана
I-3
III-4
III-2
Д
I-2
I-1
I-7
III-4
I-6
I-5
I-4
I-5
III-2
III-4
I-4
I-1
I-6
III-2
I-7
I-2
I-3
67.Савић Биљана
IV-3
IV-7
8/1
IV-7
IV-2
IV-1
IV-2
IV-1
IV-3
IV-1
8/1
IV-2
IV-7
68.Словић Јелена
III-3
III-1
III-5
III-3
Д
III-9
III-1
III-5
III-1
III-9
III-3
69.Бешевић Данијела
I-9
III-8
I-8
I-9
I-8
I-8
III-8
70.Вукадиновић Љиљана
II-8
Д
II-9
I-10
II-8
I-10
71.Дамјановић Ана
Д
II-1
II-3
II-2
IV-3
II-1
8/1
IV-2
II-2
IV-1
II-3
II-1
II-3
II-3
8/1
II-2
IV-3
IV-1
IV-2
72.Манић Сања
III-1
III-1
III-3
I-1
III-2
III-3
I-2
III-2
I-1
I-3
I-2
III-1
III-3
I-3
III-1
III-2
73.Трифуновић Ивана
II-6
II-4
II-4
II-7
II-4
II-6
III-4
I-4
I-7
I-6
II-7
II-5
I-5
III-4
II-5
I-4
I-6
I-7
I-5
74.Дугалић Ивана
IV-5
II-9
III-7
III-5
I-10
II-6
II-7
II-9
IV-6
II-7
III-7
III-5
III-6
IV-6
IV-5
II-6
III-6
I-10
75.Јанковић Мирјана
8/1
I-6
Д
I-8
8/1
I-7
I-6
I-9
I-5
I-8
I-7
8/1
I-5
Д
I-5
I-8
I-9
76.Милуновић Драгана
I-1
I-2
Д
I-3
I-4
I-2
I-4
I-1
I-3
77.Пејовић Владан
Д
II-4
II-2
II-5
II-2
II-1
II-3
II-8
II-8
II-4
II-3
II-2
II-1
II-5
II-2
II-1
II-3
Д
II-8
78.Ракић Дејан
IV-2
IV-4
Д
IV-7
IV-1
IV-3
IV-2
IV-7
IV-4
IV-1
IV-3
IV-1
IV-2
IV-7
IV-2
IV-7
IV-7
Д
IV-1
79.Савић Предраг
III-2
III-4
III-8
III-1
III-3
III-2
III-8
III-1
Д
III-4
III-1
Д
III-4
III-3
III-2
III-8
III-3
80.Гвозденовић Радош
II-9
II-2
Д
II-7
I-3
I-9
III-9
III-5
I-2
I-5
III-7
I-4
I-6
III-6
I-1
I-10
I-7
II-4
II-6
II-5
II-3
81.Кљајевић Александра
IV-5
IV-8
II-1
IV-6
8/1
IV-4
82.Поповић Александра
I-7
I-3
I-6
II-9
II-7
II-6
Д
II-3
II-5
II-4
I-10
I-1
I-4
I-2
I-5
83.Отовић Миладин
IV-8
Д
II-2
IV-4
II-1
III-7
III-5
III-9
IV-5
8/1
IV-6
III-6
84.Маровић Владимир
IV-3
IV-6
IV-2
IV-1
IV-4
IV-6
IV-4
IV-6
IV-1
IV-3
IV-7
IV-5
IV-8
Д
IV-2
IV-5
IV-3
IV-8
IV-7
IV-8
IV-4
IV-5
85.Тасић Татјана
III-2
III-4
III-7
III-6
III-1
III-5
III-3
III-4
III-9
III-7
III-6
III-2
III-5
III-3
III-1
III-9
86.Обреновић Снежана
IV-5
IV-6
IV-2
IV-6
Д
III-8
IV-6
IV-3
IV-1
IV-4
IV-8
IV-5
IV-2
IV-8
IV-6
IV-4
IV-3
IV-5
III-9
III-8
IV-6
Д
IV-1
IV-4
87.Тришовић Гордана
IV-3
IV-4
IV-5
II-6
IV-2
IV-1
88.Козић Милица
II-5
II-5
89.Недић Весна
III-9
II-2
II-6
II-4
III-9
II-1
II-3
II-7
II-8
II-8
II-2
II-3
Д
II-6
II-7
II-4
II-1
90.Ђорђевић Верица
III-1
III-3
III-4
II-2
II-4
II-3
II-9
Д
8/1
I-5
I-9
I-7
I-8
I-6
I-10
I-3
I-4
91.Радојичић Вања
IV-2
IV-1
IV-4
IV-5
IV-6
II-7
II-8
III-2
III-5
III-7
III-8
III-6
III-9
I-2
92.Зеленовић Филип
II-1
II-5
IV-8
II-2
II-3
II-9
8/1
I-5
I-9
I-7
I-8
Д
I-3
93.Радић Миломир
Д
IV-5
III-3
IV-1
III-1
IV-2
II-7
II-8
IV-4
IV-6
III-2
III-5
III-7
III-8
III-6
III-9
II-4
IV-3
IV-7
III-4
I-1
I-6
I-10
I-2
I-4
94.Адамовић Владимир
Д
I-5
I-5
I-7
I-2
I-6
I-1
I-2
I-3
I-4
I-4
I-7
Д
I-7
I-1
I-5
I-2
I-3
I-3
I-1
I-6
I-4
I-6
95.Мариновић Душан
IV-3
IV-2
IV-1
I-10
IV-1
IV-2
IV-3
I-10
Д
96.Петијевић Синиша
IV-4
8/1
8/1
IV-8
IV-5
Д
I-8
I-9
I-8
I-9
IV-4
IV-5
IV-8
8/1
97.Прибојац Ненад
III-1
III-9
Д
III-2
IV-7
II-8
II-5
II-7
IV-6
IV-7
II-5
II-6
II-9
II-9
IV-6
II-8
II-6
II-7
II-6
III-2
III-9
Д
III-1
98.Спасојевић Ђорђе
III-7
III-8
III-3
III-4
III-6
II-3
II-2
II-4
II-1
III-6
III-5
III-8
III-3
III-4
III-5
III-8
III-7
II-4
II-1
II-3
II-2

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net