Категорија: Јавне набавке

OДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број ЈН: 02/2017-јнмв НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ, СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ