Гимназија Краљево
Важи од 6. септембра 2021.
Школска година: 2021/2022.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Важи од: 6.9.2021.


РбПрезиме и имеПонедељаkУторакСредаЧетвртакПетак
1234567891011121314151612345678910111213141516123456789101112131415161234567891011121314151612345678910111213141516
1.Брковић Марија
I-5
III-5
III-6
I-5
I-6
I-6
III-5
III-6
III-5
I-6
III-6
III-5
III-6
I-5
2.Гајовић Гордана
I-3
I-7
I-10
III-10
I-3
I-10
I-10
I-7
I-3
III-10
I-10
I-7
I-7
I-3
3.Ђорђевић Мирковић Силвана
I-2
I-1
I-2
I-1
I-1
I-2
4.Јанковић Љупка
II-9
IV-3
IV-9
IV-2
IV-7
IV-7
IV-9
II-9
IV-3
IV-2
IV-2
IV-9
IV-7
II-9
IV-3
IV-2
IV-3
IV-9
IV-7
5.Минић Дејан
II-8
II-6
II-1
II-8
II-6
II-5
II-5
II-1
II-6
II-2
II-5
II-8
II-2
II-6
II-1
II-2
II-5
6.Панић Марина
III-8
7/1
III-4
7/1
III-4
III-8
IV-10
8/1
III-8
III-4
7/1
8/1
7/1
III-4
IV-10
8/1
7.Пантовић Наташа
II-10
IV-1
IV-8
II-10
IV-1
IV-8
IV-10
IV-10
II-10
IV-1
II-10
IV-10
IV-10
IV-8
8.Петрић Слободанка
III-7
III-3
IV-6
IV-6
III-3
III-9
I-7
III-7
III-3
III-9
III-7
III-7
III-9
IV-6
9.Радић Маријана
III-1
III-2
I-8
I-9
I-4
I-9
III-2
I-4
I-8
I-9
III-2
I-8
III-1
I-4
III-1
I-8
I-9
I-4
10.Сеничић Весна
I-10
III-10
IV-10
II-10
II-10
IV-10
II-10
IV-10
I-10
III-10
I-10
III-10
11.Суботић Драгана
IV-4
IV-5
II-4
II-7
II-4
IV-5
II-4
IV-4
IV-5
II-7
IV-5
II-7
IV-4
IV-4
II-7
II-4
12.Чоловић Ивана
II-3
II-3
13.Анђелковић Марија
I-9
I-10
II-7
II-9
I-9
I-9
I-10
II-7
II-9
I-9
I-10
II-9
II-7
II-9
14.Богићевић Зоран
III-9
III-9
III-9
II-8
II-8
III-9
III-9
II-8
III-9
III-9
II-8
II-8
15.Гајић Славица
II-4
II-1
II-1
II-3
II-2
II-4
II-2
II-1
II-3
II-2
II-1
II-4
II-3
II-3
II-2
16.Дамјановић Иван
I-1
I-3
II-4
II-10
II-7
I-2
II-6
II-5
I-4
17.Радовић Анђелка
I-7
I-10
III-1
III-3
III-7
I-6
I-7
III-6
III-4
IV-2
I-7
I-5
III-2
IV-1
18.Јовановић Данијела
III-4
III-2
III-9
III-3
III-4
III-9
III-2
III-3
III-9
III-2
III-4
III-3
III-3
III-4
III-2
III-9
III-3
19.Марковић Гордан
IV-1
IV-3
IV-2
IV-1
IV-3
IV-2
IV-3
IV-1
IV-2
IV-3
IV-1
IV-2
20.Матовић Марко
III-7
II-1
II-2
II-10
II-7
IV-2
IV-3
IV-7
IV-4
II-3
IV-5
IV-6
21.Милић Ћуковић Јасмина
III-1
III-3
II-1
II-2
I-6
III-5
III-4
I-5
III-2
II-3
22.Миљаковић Ђорђе
III-1
IV-6
IV-5
III-1
IV-5
IV-6
III-1
III-1
IV-5
IV-6
23.Нешковић Марко
III-10
III-5
III-6
IV-3
IV-10
III-10
IV-7
IV-4
8/1
IV-10
IV-1
IV-5
IV-6
24.Павловић Жарко
III-8
IV-9
I-9
II-9
II-9
II-9
I-9
III-8
I-9
I-9
I-9
III-8
I-9
II-9
II-9
II-9
25.Павловић Јован
III-8
III-8
IV-8
I-7
III-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
26.Павловић Марина
I-9
I-9
II-9
II-9
II-10
II-9
I-9
I-9
I-9
II-9
II-10
27.Поповић Далибор
I-1
7/1
7/1
I-3
II-4
8/1
I-10
I-2
II-6
II-5
I-4
28.Руменић Милорад
IV-9
IV-9
IV-9
29.Самарџић Милан
I-6
I-4
I-5
I-4
I-6
I-3
I-3
I-4
I-5
I-5
I-6
I-3
30.Сеничић Александар
III-8
I-8
I-8
I-8
III-8
II-8
I-8
III-8
I-8
II-8
31.Сеничић Горан
IV-8
IV-9
IV-8
IV-8
III-8
III-9
IV-8
IV-9
III-9
III-8
IV-8
IV-9
III-8
32.Сретовић Злата
IV-4
IV-9
II-5
IV-7
IV-9
II-6
IV-4
IV-7
IV-9
II-5
II-6
IV-4
II-5
II-6
IV-9
IV-7
33.Станојевић Ненад
I-8
III-9
III-9
I-8
I-8
I-8
IV-9
IV-9
I-8
34.Стојковић Лара
III-7
I-2
III-6
I-1
III-5
III-7
I-2
III-7
I-1
III-5
III-6
I-2
III-5
I-1
III-6
35.Шљивић Наташа
7/1
8/1
7/1
II-8
7/1
8/1
7/1
II-8
8/1
7/1
II-8
8/1
36.Бјелица Катарина
IV-10
IV-10
II-6
II-6
IV-10
IV-10
II-6
IV-10
IV-10
II-9
IV-10
IV-10
IV-10
II-9
IV-10
37.Вуковић Душица
I-6
I-7
I-2
I-3
I-5
I-4
I-1
I-6
I-8
I-5
I-2
I-1
I-3
I-3
I-7
I-4
I-8
38.Громовић Биљана
III-1
III-2
III-3
III-10
III-10
III-10
III-2
III-10
III-3
III-10
III-1
III-10
39.Косанић Оливера
IV-4
IV-4
IV-4
IV-5
IV-5
IV-5
40.Новитовић Јелена
II-10
II-10
III-9
II-10
II-10
II-10
II-10
II-10
II-10
III-9
41.Ристић Маја
IV-9
IV-1
IV-8
IV-6
IV-2
IV-7
IV-6
IV-1
IV-7
IV-9
IV-6
IV-8
IV-2
IV-3
IV-7
IV-3
42.Милуновић Милица
I-9
III-8
III-8
I-9
43.Самарџић Наташа
II-8
II-3
III-5
III-7
III-5
III-7
III-4
III-5
II-3
II-8
III-4
III-4
III-5
III-7
III-7
III-4
III-5
III-7
44.Станковић Катарина
I-10
I-10
IV-10
I-10
I-10
I-10
I-10
I-10
I-10
IV-10
45.Тошић Ана
III-6
II-5
II-2
II-1
II-7
II-5
III-6
II-7
II-5
III-6
II-4
II-1
II-4
III-6
III-6
II-2
II-7
46.Вићентијевић Ивана
I-10
III-10
I-10
II-5
III-10
II-10
IV-10
II-10
IV-10
I-10
III-10
II-5
II-10
IV-10
47.Дуњић Снежана
II-6
IV-5
II-1
IV-1
IV-6
II-2
IV-2
IV-4
II-3
II-4
IV-2
IV-4
II-1
IV-5
II-6
IV-1
II-3
II-4
IV-6
II-2
II-1
48.Чорбић Ана Марија
III-5
III-2
III-1
I-5
III-4
III-6
7/1
8/1
III-4
III-6
I-5
III-1
III-2
I-3
I-7
I-4
I-6
III-5
I-4
I-6
I-3
I-7
7/1
8/1
49.Цветаноски Марија
I-1
I-1
50.Кораксић Радисав
III-3
III-7
III-4
III-6
IV-3
IV-2
IV-4
II-7
II-3
II-4
III-3
III-4
III-6
IV-2
IV-4
I-3
I-2
I-4
I-6
II-7
IV-3
II-3
II-4
III-7
I-4
I-6
I-3
I-2
51.Станковић Јовица
I-10
III-10
I-10
III-10
7/1
8/1
II-10
IV-10
IV-7
II-10
IV-10
I-10
III-10
7/1
8/1
IV-7
II-10
IV-10
52.Пајовић Лидија
III-6
III-3
III-7
7/1
8/1
IV-2
IV-4
IV-3
IV-6
III-6
III-3
III-7
IV-2
IV-4
IV-3
IV-6
7/1
8/1
53.Миленковић Смиљана
II-7
II-6
II-7
II-6
54.Петровић Сања
II-5
II-5
55.Карапанџић Гордана
I-7
I-3
II-3
II-4
II-2
II-5
II-6
II-7
II-10
III-10
III-10
I-3
I-7
I-2
I-4
I-6
II-4
II-3
II-4
II-2
II-5
II-6
II-7
I-3
I-4
I-6
I-3
I-7
I-2
I-7
II-4
II-10
56.Маравић Добрила
IV-10
I-2
I-4
I-5
IV-10
IV-10
I-1
I-5
I-4
I-10
I-6
I-1
IV-10
I-6
I-10
I-2
57.Алексић Милица
I-6
I-7
II-3
II-7
II-5
II-1
II-8
II-6
8/1
II-2
II-5
I-7
II-1
II-6
8/1
II-8
II-3
I-6
I-7
II-7
II-2
58.Антонијевић Олга
I-9
III-1
II-9
III-1
I-9
II-9
59.Даниловић Биљана
I-4
IV-6
IV-7
II-4
II-10
I-10
I-5
I-2
I-1
IV-7
IV-6
II-10
I-2
I-10
I-1
I-4
I-5
II-4
IV-6
IV-7
60.Даниловић Драгољуб
III-6
III-4
III-10
III-5
IV-5
IV-4
IV-4
IV-5
IV-10
III-6
III-7
III-4
III-10
III-5
III-7
III-6
IV-10
IV-5
III-5
III-7
61.Ђуровић Сања
III-3
7/1
I-8
I-3
III-2
III-2
7/1
I-3
III-3
I-8
62.Јоковић Драгана
I-5
I-4
I-3
III-7
III-6
I-2
I-1
I-6
I-8
III-7
I-5
III-6
I-3
II-8
I-8
I-2
I-6
I-1
I-4
II-8
63.Лешевић Ивана
I-9
II-7
II-9
I-9
II-7
8/1
II-9
64.Мијатовић Поповић Јасм
II-6
II-1
II-2
II-5
II-3
II-1
II-3
II-5
II-4
II-2
II-4
II-6
65.Стевановић Слободан
I-7
III-2
II-10
I-10
III-3
III-4
III-5
I-7
III-1
7/1
III-4
7/1
III-3
III-1
I-7
III-5
I-10
III-2
II-10
66.Ивановић Верица
I-3
I-2
III-2
III-3
I-1
III-1
III-4
I-4
III-2
III-1
III-3
I-2
I-1
III-4
III-3
I-3
III-1
I-4
III-2
67.Кужић Данијела
III-6
III-5
III-6
III-5
68.Љубисављевић Слађана
II-2
IV-3
IV-2
IV-3
II-4
II-3
II-2
II-1
IV-1
II-3
II-3
II-1
II-1
IV-3
IV-2
IV-1
IV-1
II-2
II-4
IV-2
69.Савић Биљана
II-6
IV-8
II-7
III-8
III-9
IV-9
II-5
IV-8
III-9
III-10
III-8
IV-9
II-6
IV-9
II-5
II-7
IV-8
III-9
III-8
III-10
70.Словић Јелена
I-5
IV-4
8/1
III-7
III-7
7/1
I-6
I-7
II-10
IV-4
I-6
7/1
I-5
I-7
8/1
II-10
71.Бешевић Данијела
I-9
I-7
I-10
II-8
I-7
I-9
I-10
II-8
72.Дамјановић Ана
III-3
7/1
I-1
III-1
I-2
III-2
III-3
I-4
III-3
III-2
III-2
I-1
I-4
III-3
III-1
III-2
I-2
7/1
III-1
III-1
73.Манић Сања
IV-2
IV-1
II-3
II-2
II-2
II-1
II-1
IV-3
II-2
II-3
II-2
II-1
II-3
IV-3
IV-2
II-1
II-3
IV-1
74.Трифуновић Ивана
I-3
III-4
I-8
II-5
II-6
IV-4
8/1
II-7
IV-4
8/1
II-4
I-3
I-8
III-4
I-8
II-6
II-5
II-4
II-7
75.Петровић Данијела
II-9
I-6
III-8
I-5
II-9
II-10
I-6
III-8
I-5
76.Јанковић Мирјана
IV-7
8/1
IV-8
IV-9
7/1
IV-5
IV-8
8/1
7/1
IV-7
IV-5
IV-8
IV-9
IV-8
IV-9
77.Јелић Сања
III-6
III-9
III-3
III-6
IV-4
IV-1
IV-4
IV-1
IV-1
IV-1
III-3
III-3
III-9
IV-1
IV-4
78.Миладиновић Мирко
I-3
II-6
II-9
II-7
I-3
I-7
I-10
I-10
I-7
II-5
IV-6
II-10
II-9
II-6
II-5
II-7
II-9
II-10
IV-6
79.Милуновић Драгана
IV-2
IV-3
IV-2
IV-3
IV-3
IV-2
IV-2
IV-3
80.Пејовић Владан
I-9
I-5
I-1
I-4
I-8
I-6
I-5
I-2
I-8
I-1
I-4
I-6
I-9
I-8
I-2
81.Ракић Дејан
III-1
III-5
III-8
III-2
III-7
III-1
III-2
III-1
III-5
III-8
III-8
III-4
III-4
III-7
III-4
III-2
82.Савић Предраг
II-8
II-2
II-3
II-1
II-4
II-2
II-8
II-3
II-2
II-1
II-8
II-2
II-1
II-4
II-1
II-3
II-3
83.Гвозденовић Радош
I-4
I-10
I-5
I-6
II-2
II-1
II-3
II-6
II-5
IV-7
II-10
IV-10
IV-6
IV-5
II-7
II-4
I-1
I-9
I-2
84.Поповић Александра
II-4
IV-10
III-9
7/1
IV-7
II-2
II-1
IV-5
II-3
IV-6
I-4
I-6
I-5
I-10
85.Кљајевић Александра
III-10
III-7
III-6
III-5
7/1
8/1
86.Отовић Миладин
III-6
III-7
III-10
I-1
I-2
III-5
II-10
8/1
II-7
II-5
II-6
87.Маровић Владимир
IV-3
IV-5
IV-6
IV-1
IV-4
IV-5
IV-7
IV-2
IV-4
IV-10
IV-7
IV-6
IV-3
IV-1
IV-5
IV-2
IV-4
IV-10
IV-7
IV-6
IV-10
88.Тасић Татјана
IV-9
IV-8
III-7
III-6
III-1
III-10
III-2
III-7
III-6
III-3
III-4
III-1
III-5
III-5
III-10
III-2
III-4
III-3
IV-9
IV-8
89.Обреновић Снежана
III-8
IV-3
IV-7
IV-6
IV-4
IV-5
IV-1
IV-5
IV-6
IV-7
IV-9
IV-3
IV-2
IV-5
IV-6
III-8
IV-2
IV-7
IV-1
IV-4
IV-9
90.Тришовић Гордана
IV-10
III-9
III-2
I-1
I-9
I-2
I-4
I-5
III-10
I-3
I-7
I-10
I-6
I-8
IV-10
91.Козић Милица
II-5
II-6
II-7
II-5
II-6
II-7
92.Недић Весна
III-9
III-10
II-8
II-4
II-3
III-10
III-9
II-2
II-8
II-9
II-1
II-4
II-3
II-9
II-1
II-2
93.Ђорђевић Верица
IV-5
IV-10
IV-2
IV-7
8/1
III-5
III-6
III-4
III-8
III-10
7/1
7/1
III-3
III-7
7/1
8/1
IV-3
IV-6
IV-8
IV-4
IV-9
8/1
94.Зеленовић Филип
II-2
II-8
III-6
III-2
III-1
III-4
III-8
III-10
III-3
III-7
7/1
8/1
IV-6
95.Радић Миломир
II-5
IV-5
IV-10
IV-2
IV-7
II-3
II-7
II-4
II-9
I-5
I-4
III-5
III-9
I-1
I-9
I-2
I-3
I-7
I-10
I-6
I-8
IV-1
II-6
II-10
IV-3
IV-8
IV-4
IV-9
II-1
96.Адамовић Владимир
IV-2
IV-3
IV-2
IV-1
I-3
I-3
I-3
IV-1
IV-3
97.Пановић Жељко
IV-8
IV-7
8/1
II-3
II-7
II-4
II-9
IV-6
II-2
II-8
8/1
7/1
I-9
I-10
7/1
IV-8
IV-7
8/1
IV-6
II-6
II-10
I-10
7/1
I-9
98.Лукић Лука
IV-4
IV-9
IV-10
IV-5
IV-5
IV-10
IV-4
IV-9
99.Петијевић Синиша
III-7
III-5
III-3
III-8
III-2
III-4
III-5
III-9
III-1
III-10
III-4
III-6
III-7
III-1
III-3
III-10
III-9
III-2
III-8
III-6
100.Прибојац Ненад
I-2
I-8
I-4
I-6
I-5
I-7
I-3
I-2
I-1
I-5
I-3
I-4
I-3
I-1
I-6
I-7
I-8
101.Спасојевић Ђорђе
II-7
II-6
II-9
II-8
II-5
II-3
II-1
II-2
II-4
II-7
II-9
II-10
II-2
II-1
II-8
II-6
II-5
II-10
II-3
II-4
102.ЗиС
II-4
II-3
I-4
II-7
I-1
I-6
II-2
II-3
II-5
I-5
I-6
103.ЈМК
I-1
I-2
II-1
II-2
I-6
II-3
II-4
I-4
II-7
II-6
104.ПРН
I-1
I-2
I-4
I-5
I-6
II-2
II-4
II-5
II-6
II-7
105.УИД
I-4
I-5
I-6
II-5
II-6
II-7
I-1
I-2
II-2
II-3
II-4
106.Изборни програми 3
III-3
III-6
III-4
III-7
III-5
III-4
III-2
III-7
III-3
III-1
III-2
III-7
III-7
III-4
III-5
III-6
III-6
III-5
III-5
107.Изборни програми 4
IV-7
IV-7
IV-3
IV-4
IV-6
IV-2
IV-4
IV-6
IV-7
IV-7
IV-2
IV-6

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net