Archive: December, 2016

29

Dec2016

29

Dec2016
Последњи наставни дан у овој календарској години је петак, 30. децембар. Настава почиње у понедељак, 9. јануара 2017. године са променом смена (први и трећи разред у преподневној а други и четврти разред у поподневној смени).

02

Dec2016
У понедељак, 5.12.2106. године, ученици ДРУГОГ и ЧЕТВРТОГ разреда похађаће наставу у преподневној а ПРВОГ и ТРЕЋЕГ разреда у поподневној смени.

Oбавештење о закљученом уговору- ЈН број 02/2016-јнмв екскурзија трећег разреда