СА ТРЕНИНГА „УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА МЕЂУ МЛАДИМА У СРБИЈИ“

Београдски центар за људска права уз подршку мисије OEBS-а у Србији је организовао тродневни тренинг у Краљеву на тему „Унапређење културе владавине права међу младима у Србији“. Прилику да се боље упознају са идејом,  појмом  и механизмима заштите људских права, питањима дискриминације, владавине права и креирањем подлоге јавних политика имало је осморо ученика наше школе. Кроз радионице и дебате учесници су анализирали реалне,  друштвено  актуелне проблеме. Посебно  значајна  активност тренинга је била рад на креирању јавне политике у циљу подстицаја активизма код младих у решавању проблемских ситуација. Трећег дана тренинга организована је посета Основном суду и Основном јавном тужилаштву у Краљеву.

СА ТРЕНИНГА „УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА МЕЂУ МЛАДИМА У СРБИЈИ“