НАШИ ГЕОГРАФИ, ИЗЛЕТ НА КОТЛЕНИК

Продужено михољско лето ове јесени нам је омогућило да последњи викенд октобра искористимо за практичну примену стечених знања из топографије, на терену. Пешачење, оријентацију помоћу топографске карте, организовали смо на Котленику, потез Шумарице-Сирча са дивним погледом на Чачанско – краљевачку и Врњачку котлину. Проналажење стајне тачке, одређивање азимута помоћу бусоле и препознавање објеката са карте у природи постали су озбиљни изазови. Највећи је био „савладати изохипсе“. Била је то прилика да видимо изливе лаве окамењене у андезите, облике рељефа настале денудацијом, анализирамо речне терасе и алувијалну раван Западне Мораве, ручамо у природи. Завршетак активности пратило je питање – „Када идемо поново“… , јесењи пејзаж је оставио снажан утисак.

Слободан Стевановић

НАШИ ГЕОГРАФИ, ИЗЛЕТ НА КОТЛЕНИК