Гимназијалац – Лист Гимназије Краљево

Лист Гимназије Краљево, урађен као део пројектних активности на предмету Језик, медији и култура, наставнице Марине Панић, професора српског језика и књижевности.
Уредници: Богдан Срећковић, Јована Рсовац, Лана Кораксић, Живко Нешовић, Лука Мијаиловић
Новинари: Ученици првог разреда Гимназије Краљево

Гимназијалац – Лист Гимназије Краљево