Школа са традицијом дужом од века данас представља једну од најважнијих васпитно-образовних установа у Србији.

Гимназија има следеће образовне профиле: природно-математички смер, друштвено-језички смер, општи тип, специјализована одељења математичке, филолошке, рачунарске гимназије, као и седми и осми разред основног образовања за ученике обдарене за математику

Најновије вести и обавештења можете погледати овде.

Велики број наших ученика учествовао је и освојио награде на окружним и републичким такмичењима.

* VII разред основне школе – ученици обдарени за математику
* I разред гимназије – специјализовано одељење математичке гимназије
* I разред гимназије – специјализовано одељење рачунарске гимназије
* I разред гимназије – специјализовано одељење филолошке гимназије
Опширније

Насловна страна